Ołtarz Wniebowzięcia NMP
Uroczystość odpustowa 2013
Uroczystość odpustowa 2014
Kościół w Gaci
Wieniec dożynkowy 2014

Start

6 Wielkanocna / C

X.Proboszcz, Utworzono: .

1 maja 2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.    Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Przypominamy, że Litania Loretańska decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 8 listopada 2014 roku (Prot. 130/14) do treści Litanii Loretańskiej włączono kolejne wezwanie. Po słowach “Matki łaski Bożej” należy odmówić wezwanie “Matko miłosierdzia”.

2.    Również dziś – po Mszy Świętej popołudniowej i „majówce” – odbędzie się zebranie dla Rodziców tych Dzieci które uczęszczają do klasy IV  SP.

3.    We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Msze Święte będą odprawione o godz. 800, 1100 i 1800. Niech przez ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za Polskę i za Polaków w kraju i na emigracji. Również jutro, z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi, w swoich prywatnych pacierzach czy przez udział we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej Ojczyźnie.

4.    Do Kasy Inwestycyjnej – na remont i odnowienie polichromii w Nawie Głównej wpłynęły ofiary: Elżbieta i Jacek Kudowie Gać Nr 14B = 200,00zł; Ziemba Stanisława Gać Nr 10 = 200,00zł; Gać Nr 527 = 200,00zł + 120,00zł; Gać Nr 64 = 100,00zł; Bezimienna = 120,00zł (za 2015r.) + 180,00zł; Siostry Służebniczki = 200,00zł; R1 = 700,00zł; Składam: „Bóg zapłać” za już i proszę o jeszcze.

5.    Bóg zapłać za podjęcie kolejki, za ofiarę na kwiaty i środki czystości. W Sobotę na godz.: 800 proszę: …

6.    Ponawiam: prośbą skierowaną do wszystkich parafian o udzielenie pomocy w oczyszczeniu śmietnika przy cmentarzu.      
Prosimy o przybycie wszystkich chętnych z całej miejscowości 07.05.2016 r. (sobota) na godz. 8.00 na parking przy cmentarzu.       
Prosimy o zabranie ze sobą rękawiczek, duże czarne worki na śmieci, łopatę.

7.    Sakramentalnym związkiem małżeńskim mają zamiar połączyć się: Piotr Mierzwa s. Józefa i Cecylii z d. Szczepańska zamieszkały – Gać, stanu wolnego i Gabriela Rudnicka c. Mieczysława i Genowefy z d. Kilian, zamieszkała Sietesz, stanu wolnego – Zapowiedź 2.          Gdyby ktoś wiedział o istniejących przeszkodach do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego pomiędzy tymi narzeczonymi zobowiązany jest w sumieniu poinformować Urząd Parafialny.

8.    W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek razem z Maryją będziemy się modlić o święte powołania zakonne i kapłańskie.
W piątek przed południem odwiedzimy starszych i chorych parafian z Komunią Świętą, po południu o 1500  wystawienie Najświętszego sakramentu, Koronka, okazja do spowiedzi dla wszystkich. Zakończenie adoracji litanią loretańską i aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W sobotę po wieczornej Mszy Świętej − różaniec fatimski, który zakończymy modlitwą apelową.

9.    INTENCJE

 

Ksiądz Proboszcz

Ksiądz Prałat

ND01

 

730   ++Genowefę   i Stanisława;

 

1030  O   szczęśliwe zdanie egz. maturalnych;

 

 

1500  Za   parafian;

 

PN02

1800 +Mariana Dz;

1800 +   Bogdana   Brożbara;

WT03

800  W intencji Strażaków i ich Rodz.;

 

 

1330 –  Ślubna;

1800    Za parafian;

800Za zmarłych Strażaków

 

1100

ŚR04

1800  +Helenę Telma z d.Cyran;
 
+Helenę   Raźny z d. Stańko oraz zmarłych z Rodz.

1800 Rozpoczęcie   gregorianki:
  ++
Stefanię i Franciszka Homę;

CZ05

1800  +Mariana Dz.(z int. Kuzyna Pawła z Rodz.)

1800  Cd. Gregorianki 2;

PT06

700  +Mariana (z int. Stefanii i Syna Andrzeja z   Rodz)

 

 

1800  W intencjiRodzin które przyjmowały obraz „Jezu ufam Tobie”

1800  Cd.    Gregorianki 3;

SB07

700  +Mariana(z int. Kuzynki Edyty z Rodz)

 

 

 

1800   Cd. Gregorianki 4;

ND018

 

730     Cd. Gregorianki 5;

 

1030 +Mariana(z int. Kuzyna Stanisława z Rodz)

 

 

1500  Za   parafian;

 

 

 

 

Kościół

X.Proboszcz, Utworzono: .

Obecny kościół został zbudowany za proboszcza ks. M. Sankowskiego. (Niestety nie posiadamy więcej danych na temat budowy, gdyż dokumenty z tego okresu zostały zniszczone przez żołnierzy radzieckich w 1944 r.) Wzniesienie tej budowli w latach 1893-94, było inwestycją kosztowną, wymagającą dużego wysiłku od parafian. Wystarczy wspomnieć, że był to pierwszy kościół murowany z cegły w tej okolicy.

Kościół prafialny w Gaci

Copyright © 2014 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.