Ołtarz Wniebowzięcia NMP
Uroczystość odpustowa 2013
Uroczystość odpustowa 2014
Kościół w Gaci
Wieniec dożynkowy 2014

Start

28 Niedziela Zwykła - A / 2017

X.Proboszcz, Utworzono: .

15 października 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś Kościół przeprowadza coroczną akcję o charakterze statystycznym – liczenie wiernych. Głównym celem tej akcji jest sprawdzenie, ile osób przychodzi na Msze św., ile z nich stanowią mężczyźni, ile kobiety, a ilu wiernych przystępuje do Komunii świętej. Dane posłużą do uaktualnienia statystyk w Kościele katolickim w Polsce. W ten sposób powstaje tzw. "mapa religijności" - cenny materiał dla samego Kościoła oraz dla socjologów i statystyków.

2. W piątek, 13 października dobiegła końca setna rocznica ostatnich objawień maryjnych w Fatimie. Papież Franciszek w czasie środowej audiencji mówił: "Ze wzrokiem skierowanym ku Matce Pana i Królowej Misji zachęcam wszystkich, zwłaszcza w obecnym miesiącu październiku do odmawiania Różańca Świętego w intencji pokoju na świecie. Niech modlitwa poruszy osoby najbardziej zbuntowane... «Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie. Wszyscy mogą być twórcami pokoju»”. Wszystkich zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła".

3. Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła. Siostra przełożona przygotowała "Kalendarze Misyjne", które są do nabycia w przedsionku kościola.

4. "Bóg zapłać" za podjęcie kolejki, oraz za ofiarę na kwiaty i środki czystości. W tym tygodniu w sobotę tj. 21. X. godz.: 800 dyżur podejmą: Kielar Lucyna, Łyszczarz Barbara, Szlęk Alicja, Balawejder Jadwiga, Miara Janina.

5. Do Kasy Inwestycyjnej na odnowienie polichromii wpłynęły ofiary: Gać Nr 163 = 200,00 zł; Kochmańscy Gać Nr 289A = 200,00zł; Gać Nr 131 = 200,00 zł; Zofia i Krystyna Wilk Łańcut = 200,00zł; Gać Nr 231 = 200,00 zł; Proszę nie czytać = 400,00 zł; "Bóg zapłać” za już i proszę o jeszcze.

6. Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta w Łańcucie składa na ręce Ks. Proboszcza podziękowania, za okazywaną nam serdeczność oraz za wszystkie płody rolne hojnie złożone przez Parafian na rzecz Kuchni im. Św. Brata Alberta dla ludzi bezdomnych i ubogich.

7. W związku z ustawowym obowiązkiem corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, w miejscowości Gać, zostanie taka akcja przeprowadzona w dniach od 16 do 30 października.

Lekarz weterynarii w w/w dniach odwiedzi domy i gospodarstwa i zaszczepi znajdujące się tam psy. Koszt szczepienia w bieżącym roku wynosi 25 złotych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gabinecie WeterynaryjnymDoktorek w Kańczudzeul. Szkolna 5, lub telefonicznie pod numerem 530 015 530.
8.Starosta przeworski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

9. Dziś, po Mszach Św. Harcerze z Przeworskiej Drużyny będą sprzedawać znicze w ramach akcji: "Kwesta na rzecz Drużyny".

10.INTENCJE

 

Ksiądz Proboszcz

Ksiądz Prałat

ND 15

 

730 +Apolonię Fołta. (od Zofii Lenar);

+Eugeniusza I. (16)

 

1500 Za parafian;

 

PN 16

1700 +Eugeniusza I. (17);

+Apolonię F. (..);

WT 17

1700 +Eugeniusza I. (18)

+Apolonię F. (..);

ŚR 18

1700 +Eugeniusza I. (19)

+Apolonię F. (...);

CZ 19

1700 +Eugeniusza I. (20);

+Apolonię F. (...);

PT 20

1700 +Eugeniusza I. (21)

+Apolonię F. (...);

SB 21

1700 +Eugeniusza I. (22)

+Apolonię F. (...);

ND 22

 

730 +Apolonię F. (...);

1030 ++Eugeniusza I. (23)

 

1500 Za parafian;

 

Kościół

X.Proboszcz, Utworzono: .

Obecny kościół został zbudowany za proboszcza ks. M. Sankowskiego. (Niestety nie posiadamy więcej danych na temat budowy, gdyż dokumenty z tego okresu zostały zniszczone przez żołnierzy radzieckich w 1944 r.) Wzniesienie tej budowli w latach 1893-94, było inwestycją kosztowną, wymagającą dużego wysiłku od parafian. Wystarczy wspomnieć, że był to pierwszy kościół murowany z cegły w tej okolicy.

Kościół prafialny w Gaci

Copyright © 2014 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.