5 Nd WP A / 2020

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ogłoszenia parafialne

29 marca 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W związku z obecną sytuacją w Polsce, oraz na wskutek Decyzji władz państwowych i Zarządzenia Metropolity Przemyskiego ograniczenie do 5 osób, dotyczy również uczestników Mszy świętej. W ramach tegoż limitu, we Mszy świętej w pierwszej kolejności mogą uczestniczyć osoby, które zamówiły intencję. Pros o wyrozumiałość i podporządkowanie się decyzjom władzom państwowym i kościelnym. Na dole strony parafialnej istnieje Zarządzenie Metropolity Przemyskiego – proszę, zapoznać się z jego treścią i poinformować innych.

    Wolę mieć 5 osób w kościele na Mszy św. niż 50 trumien za 3 tygodnie. Wolę mieć pusty kościół dziś, niż zdziesiątkowaną parafię za miesiąc. Choć Bóg mi świadkiem, jak bardzo chciałbym, by kościół był pełny...

2. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do odprawiania nabożeństw Drogi krzyżowej i Gorzkich żali w domu w nabożeństwach.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek - nie będzie odwiedzin chorych; pierwsza sobota miesiąca. (Zawsze miejmy na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób i zachowujmy środki ostrożności).

4. Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, mogą to uczynić na przykład: podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w niedzielę po sumie do godz.: 1500 a w ciągu tygodnia w godz. pomiędzy 1500 a 1700 (jednak w ramach limitu 5 osób i z zachowaniem środków ostrożności).

5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze.

6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową.

7. Caritas, która pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie, rozprowadza: paschaliki = 8 zł; baranki = 6 zł.

8. "Bóg zapłać" za podjęcie kolejki, oraz za ofiarę na kwiaty i środki czystości. W tym tygodniu w sobotę tj.: 04. IV. 2020 r. dyżur podejmą: Bieniasz Andrzej, Ficek Henryk, Superson Agata, Wierzbińska Barbara, Hawro Zofia.

9. Sakramentalnym związkiem małżeńskim mają zamiar połączyć się:
    Krystian Dawid Bącal s. Wiesława i Krystyny, stanu wolnego, zamieszkały Gać i Aneta Maria Rzemyk c. Andrzeja i Małgorzaty, stanu wolnego, zamieszkała Chałupki – parafia Ducha Świętego w Przeworsku.
   Zapowiedź 1.

Grzegorz Jan Kiszka s. Krzysztofa i Marii, stanu wolnego, zamieszkały Białoboki – parafia Ostrów i Edyta Maria Kochmańska c. Edwarda i Danuty, stanu wolnego, zamieszkała Gać.
   Zapowiedź 1.

   Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących pomiędzy narzeczonymi, zobowiązany jest w sumieniu do poinformowania o tym Proboszcza Parafii.