Niedziela Palmowa

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ogłoszenia parafialne

5 kwietnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przed nami niezwykły tegoroczny Wielki Tydzień, bez możliwości udziału wiernych w obrzędach liturgicznych. „Wolę mieć 5 osób w kościele na Mszy św. – niż 50 trumien za 3 tygodnie; wolę mieć pusty kościół dziś i podczas TRIDUUM SACRUM – niż zdziesiątkowaną parafię za miesiąc. Choć Bóg mi świadkiem, jak bardzo chciałbym, by kościół był pełny …”. Spróbujmy więc sprostać wyzwaniu stojącemu przed nami. Zróbmy wszystko, by te dni były przeżywane w głębszym zjednoczeniu z Chrystusem i Matką Najświętszą, by umocniły naszą wiarę oraz były źródłem nadziei.

2. Spójrzmy oczyma wiary na trzy święte dni Triduum:

Wielki Czwartek to dzień, w którym Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Zachęcam, abyśmy uczestniczyli w liturgii tego dnia, przed odbiornikami telewizyjnymi, radiowymi i internetowymi, aktem strzelistym wyrażajmy wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii. Przyjmujmy Komunię świętą duchową. Postarajmy się w ciszy serca wypowiadać swoją tęsknotę za Jego obecnością w naszym życiu. Pytajmy w chwili zadumy o nasze dotychczasowe uczestnictwo w niedzielnych Mszach Świętych, o gorliwość i godne przyjmowanie Komunii świętej. Mocno w to wierzę, że kiedy wrócimy do naszych świątyń, to Sakrament będzie dla nas rzeczywiście Najświętszy, że z większą dbałością będziemy przyklękać, kłaniać się, robić znak krzyża, że może zrozumiemy, że święta liturgia to nie czas na odbieranie telefonu, odpisywanie sms-a pod ławką, ale wyjątkowa okazja, by w wyjątkowy sposób, to znaczy z głębi serca, oddać Bogu chwałę i, że serca nasze będą płonąć żarem autentycznej miłości, podczas przyjmowania Komunii świętej

Wielki Piątek to dzień, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Dzień, który zawiera w sobie tajemnicę nieopisanego bólu, cierpienia i uniżenia, które przeżywał Jezus Chrystus, upodabniając się tym samym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Od tego pamiętnego wydarzenia, Krzyż stał się dla nas poświadczeniem miłości Boga aż do końca oraz źródłem nadziei, że przecież Bóg nas nie opuści. Spoglądajmy w tym dniu z wielką czcią i wiarą na krzyże zawieszone w naszych domach. Można w swoim domu rodzinnym przeprowadzić osobistą adorację Krzyża. W czasie celebracji transmitowanych przez środki masowego przekazu, trzymajmy go w dłoni, przekażmy innym członkom rodziny, ucałujmy go z czcią. Prośmy Ukrzyżowanego Pana, aby dał nam odczuć i zrozumieć, że cierpienie nie jest kresem, lecz próbą, a Jego Krzyż nie jest przegraną, lecz dowodem miłości, rajskim drzewem życia, znakiem zbawienia, kluczem do nieba. Niech w tym dniu nie zabraknie w naszych rodzinach myśli o chorych, cierpiących, przykutych do łoża boleści. Wznośmy modlitwy do Ukrzyżowanego także w intencji ekspiacji za grzechy przeciwko Bogu i bliźniemu. Usiłujmy dostrzec w Krzyżu drogowskaz prowadzący nas do zbawienia.

W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia.

Wielka Sobota to dzień, w którym wspominamy przede wszystkim zstąpienie Chrystusa do otchłani, czyli tam, gdzie ciemność śmierci ogarnęła Adama i Ewę, oczekujących – wraz z wszystkimi, którzy pomarli – światła zbawienia. Jezus pragnie zstąpić także do naszych otchłani: tam, gdzie oddaliliśmy się od Boga i gdzie oczekujemy Jego wyzwolenia. Być może już długo nie korzystaliśmy z sakramentu pokuty i trwamy w grzechu ciężkim? Może ciemnościami naszego życia są niepoukładane relacje rodzinne, złość, niezgoda? Postarajmy się o wzbudzenie żalu doskonałego, czyli płynącego z miłości do Boga; patrząc na krzyż, wyrażajmy szczerą prośbę o przebaczenie grzechów. Gdy tylko będzie to możliwe, skorzystajmy jak najszybciej ze spowiedzi sakramentalnej. Jezus pragnie przyjść jako światło prawdziwe i oświecić światłem swojej łaski mroki ludzkich, egoistycznych dążeń.

W Wigilię Paschalną wsłuchujmy się w czytania liturgiczne. Być może, w obecnych czasach niepokoju, prowadzeni przez opowieść o dziejach zbawienia, z większym przekonaniem i wiarą usłyszymy i uwierzymy w Bożą miłość do człowieka. Bóg bowiem nigdy nie zostawia człowieka samego w chwilach trudnych doświadczeń i bezradności! To w tym dniu wybrzmi orędzie nadziei, wyśpiewane w hymnie Exultet i zawarte w czytaniach mszalnych. W chwili, kiedy będziemy przeżywać liturgię chrzcielną, z wiarą wspominając nasz własny chrzest, uczyńmy znak krzyża. Niech będzie to akt wyznania naszej wiary oraz radość z przynależności do Kościoła Chrystusowego.

3. "Bóg zapłać" za podjęcie kolejki, oraz za ofiarę na kwiaty i środki czystości. W tym tygodniu w SOBOTĘ tj.: 11. IV. 2020 r. o godz.: 800 dyżur podejmą: Michalik Grażyna, Dzień Anna, Kochmańska Danuta, Lecka Zofia, Stańko Lesław. Po skończonym sprzątaniu kapłan dokona wystawienia Najświętszego Sakramentu w Grobie.

4. . Sakramentalnym związkiem małżeńskim mają zamiar połączyć się:

Krystian Dawid Bącal s. Wiesława i Krystyny, stanu wolnego, zamieszkały Gać i Aneta Maria Rzemyk c. Andrzeja i Małgorzaty, stanu wolnego, zamieszkała Chałupki – parafia Ducha Świętego w Przeworsku. Zapowiedź 2.

Grzegorz Jan Kiszka s. Krzysztofa i Marii, stanu wolnego, zamieszkały Białoboki – parafia Ostrów i Edyta Maria Kochmańska c. Edwarda i Danuty, stanu wolnego, zamieszkała Gać. Zapowiedź 2.

Ktokolwiek wie o przeszkodach, zachodzących pomiędzy narzeczonymi, zobowiązany jest w sumieniu do poinformowania o tym Proboszcza Parafii.

INTENCJE

Ks. Marian

ND 05. IV. 730 +Zofię Kurpyta (od rodz. Jędrejków);
PN 06. IV. 1700 +Zofię K. (od Machniaków);
WT 07. IV. 1700 +Zofię K. (od uczestników pogrzebu);
ŚR 08. IV. 1700 +Zofię K. (od uczestników pogrzebu);
W. CZ 09. IV. 1700 +Zofię K. (od uczestników pogrzebu);
W. PT 10. IV. …
W. SB 11. IV. 1900 +.... (Gregorianka /11 IV. - 10 V./ – +Helenę Sochacką);
WIELKANOC 12. IV. 730 +Helenę S. (2);
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13. IV. 730+Helenę S. (3);

 

Ksiądz Proboszcz:
ND 05. IV. 1030 – +Kamila Jeżowskiego;
1500 – Za parafian;
PN 06. IV. – 1700 – +Zofię Szlęk ( od od Agnieszki z rodz.);
WT07. IV. – 1700 – ++Katarzynę, Jana, Tomasza;
ŚR 08. IV. – 1700 – +Zofię Szlęk (od Iwony i Edmunda);
W. CZ 09. IV. – 1700 – +Zofię Szlęk (od wnuczki Anety z rodz.);
W. PT 10. IV.
1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (1) + Droga Krzyżowa;
1900 Liturgia Męki Pańskiej;

W. SB 11. IV.
1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (2);
1900 +Michał Wrona. (w 2-ą rocz. od rodziców i rodzeństwa);

WIELKANOC
600 +Michał W. (od dziadków z Markowej);
730
1030 +Stanisław Krupa (tata siostry Janiny);
1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (3);

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
1030 +Michał W. (od koleżanek i kolegów z gimnazjum);
1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego (4);   Msza św. - Za parafian;

Copyright © 2020 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.