Żywy Różaniec

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu - Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: "Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".

Istota różańca
Mimo, że różaniec jest modlitwą Maryjną, w jego centrum zawsze powinien stać Jezus Chrystus. Jak pisze Jan Paweł II: "Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym.". Widać to w modlitwie "Zdrowaś Maryjo" gdy rozdzielamy ją na dwie części. Tą pierwszą w której wychwalamy i błogosławimy Maryi kończymy słowami "błogosławiony owoc żywota Twojego JEZUS"
Potem rozważamy tajemnicę związaną z życiem naszego Zbawiciela i kończymy prośbą - "módl się za nami grzesznymi" - o wstawiennictwo Matki Najświętszej u Jej Syna.
Moc tej modlitwy wynika właśnie z tej niesamowitej relacji Maryi i Jezusa. Różaniec to szkoła Maryi. W jaki sposób? Apostołowie byli z Jezusem tylko dwa, trzy lata, podczas gdy Maryja była z przy Nim od poczęcia aż po Wniebowstąpienie - przez 33 lata. Jaka była Jej postawa przez cały ten czas? "(...) Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,19)
Czy w tym świetle wszystko nie staje sie jasne. Bo czymże innym jest Różaniec jeśli nie stawaniem obok Maryi patrzącej na Jezusa i rozważaniem tego co się wydarzyło w życiu naszego Zbawiciela.
"Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez -można by powiedzieć - Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy(...)" (JPII, Rosarium Virginis Mariae).

Kontempluj, a nie bądź gadatliwy jak poganin powtarzając bezmyślnie formuły
Różaniec ma być przede wszystkim modlitwą kontemplacyjną. Najważniejsze nie jest zatem utrzymanie samej formy. Nie ważne, czy odmówimy 10 "Zdrowaś Maryjo", czy tylko 6. Podstawą tej modlitwy jest bowiem rozmyślanie nad konkretną tajemnicą życia Jezusa. W wielu wspólnotach praktykuje się różne formy odmawiania różańca podkreślające ten medytacyjny charakter. Jedną z form jest na przykład różaniec "z dopowiedzeniami". Polega to na tym, że wszyscy wspólnie modlą się słowami modlitwy "Zdrowaś Maryjo" aż do słowa Jezus. Następnie ma miejsce chwila milczenia, po której "dopowiada" się do rozważanej tajemnicy korespondującą z nią sentencję. Na przykład rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia dziękuje się za dar macierzyństwa, czy za swych rodziców. Rozważając tajemnicę Ukoronowania Cierniem przeprasza się za nieczyste myśli.
Wielu wiernych stosuje też ukształtowane przez tradycję dopowiedzenia. Takie jak na przykład: "Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła", czy "Który za nas był ubiczowany". Ważne jednak i tu jest milczenie. Ta chwila na uświadomienie sobie wydarzeń z życia Jezusa, na dodanie słów podziękowania, dziękczynienie, przeprosin, czy próśb.

Różaniec lekarstwem współczesności
Modlitwa ta leczy po pierwsze z gonitwy codzienności. Wymaga ciszy, milczenia, uspokojenia i skupienia się na duchowym aspekcie życia. Jest zatem doskonałą drogą do świętości. Papież Jan Paweł II podkreśla w swym liście, że "Chrześcijaństwo [powinno] wyróżniać się przede wszystkim sztuką modlitwy ". Gdy wielu ludzi poszukując metod kontemplacji i wyciszenia trafia na różnorakie filozofie wywodzące się z religii wschodu, my chrześcijanie powinniśmy pokazywać, że świat Zachodni także wykształcił i od lat praktykuje medytacyjną modlitwę, która jest w zasięgu ręki każdego człowieka.

W naszej parafia wymiana Tajemnic Różańcowych odbywa się każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.: 1500.

A oto listy poszczególnych Róż:

1. Filar ZofiaZelatorka,Bar Zofia, Brożbar Maria, Brożbar Stanisława, Filar – Zyz Urszula, Fołta Aleksandra, Inglot Zofia, Jakielaszek Helena, Kielar Stanisława, Kud Elżbieta, Machniak Józefa, Miara Krystyna, Rożek Teresa, Stańko Zofia, Suchecka Zofia, Trojnar Krystyna, Wiglusz Stanisława, Wilusz Helena, Zając Janina, Zając Zofia.

2. Dzień Maria – Zelatorka, Brożbar Kazimiera, Brożbar Maria, Cwynar Zofia, Czechowicz Zofia, Dzień Genowefa, Dzień Kazimiera, Dzień Kazimiera, Fołta Apolonia, Fołta Stefania, Kielar Anna, Nawracała Maria, Ryznar Zofia, Superson Maria, Szlęk Agata\, Szlęk Katarzyna, Szlęk Zofia, Szpytman Anna, Szpytman Władysława, Szylar Edyta.

3. Cwykiel Bernadetta –  Zelatorka, Tonia Halina - zastępca, Bar Marta, Chrzan Marta, Cyran Anna, Dązbłaż Sabina, Duliban Marzena, Dzień Anna, Dzień Helena, Fołta Beata, Jakielaszek Krystyna, Jakielaszek Zofia, Pacuła Cecylia, Rydz Maria, Szpytman Bożena, Tomaszek Anna, Trojnar Małgorzata, Ulman Lucyna, Wyczańska Marta, Zubek Agata.

4. Kordas Zofia - Zelatorka, Balawejder Zofia, Bącal Anna, Bącal Teresa, Bemben Kazimiera, Drozd Maria, Dzień Anna, Janicka Natalia, Kordas Genowefa, Kud Krystyna, Łukasik Zofia, Mazurek Grażyna, Miara Anna, Mierzwa Zofia, Orzechowska Stanisława, Pacuła Zofia, Sas Wanda, Szczepankiewicz Krystyna, Ulman Maria, Węcel Helena.

5. Cwynar Zofia - Zelatorka, Duliban Maria, Adamczak Maria, Brożbar Anna, Drabik Zofia, Duliban Maria’, Głąb Danuta, Jakielaszek Bronisława, Jakielaszek Władysława, Kabaj Elżbieta, Kielar Maria, Kluz Władysława, Miara Ryszarda, Rajzer Maria, Sochacka Anna, Szawan Wiesława, Szlęk Zofia, Szylar Anna, Tkacz Bernadeta, Warsztynowicz …, Zając Małgorzata.

6. Orzechowska Zofia - Zelatorka, Bar Zofia, Bącal Genowefa, Bącal Zofia, Buczek Krystyna, Flejszar Zofia, Fryń Janina, Hawer Zofia, Miara Janina, Płaza Teresa, Ryznar Aniela, Słupik Grażyna Superson Hanka, Szlęk Danuta, Szlęk Władysława, Szpiłyk Helena, Szpiłyk Zofia, Tonia Aleksandra, Ziemniak Janina, Ziemniak Stefania.

7. Dudek Bronisława - zelatorka, Balawejder Krystyna, Brożbar Anna, Dudek Bernadeta, Duliban Maria, Głód Zofia, Hołub Zofia, Kojder Helena, Kud Bronisława, Kurpyta Kazimiera, Kwolczak Genowefa, Lonc Stanisława, Miara Janina, Michniewska Teresa, Orzechowska Monika, Orzechowska Zofia, Szylar Maria, Zając Anna, Zardzewiały Sabina, (brak 1 osoby)

8. Wrona Renata, Balawejder Krystyna, Bącal Krystyna, Bondyra Renata, Dzień Bogumiła, Folta Wanda, Ingot Barbara, Jędrejko Katarzyna, Kozieł Joanna, Kuźniar Bożena, Lenar Bożena, Orzechowska Renata, Paluszek Maria, Rogala Władysława, Sas Marta, Sochacka Zofia, Szczepanik Ewa, Szlęk Helena, Wyczarska Ewa,Wyczarska Genowefa.

Copyright © 2020 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.