Przedszkole im. Św. Józefa w Gaci

Administrator, Utworzono: . Opublikowano w Przedszkole

Przedszkole św. JózefaNiepubliczne Przedszkole im. Św. Józefa w Gaci

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Gaci prowadzi cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze podstawy programowej , wzbogacając je o program Bł. Edmunda Bojanowskiego. Kształtuje postawy miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka oraz szacunku wobec przyrody. Wychowuje w duchu wartości i zasad wiary katolickiej. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i radości. Wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami. Rozwija indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Przygotowuje do szkoły. Wszystkim dzieciom umożliwia naukę języka angielskiego. Proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych (zajęcia logopedyczne, zajęcia teatralne, zajęcia rytmiczno – taneczne, religię, zajęcia sportowe, lekcje żywe z przyrody ). Współdziała z rodzicami i środowiskiem. Zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci i rodziców. Współorganizuje i bierze udział w uroczystościach, konkursach i imprezach. Posiada własny kalendarz wydarzeń i tradycji.

 Wychowywanie dziecka według koncepcji Bł. Edmunda Bojanowskiego dokonuje się poprzez:przedszkole02

  • Wychowanie do miłości człowieka - „miłość dusz”
  • Wychowanie do radości
  • Wychowanie do współodpowiedzialności z innymi i wdzięczności
  • Wychowanie do pokornej służby i wypełniania obowiązków
  • Wychowanie poprzez tworzenie klimatu rodzinności i wspólnoty
  • Wychowanie do ufnej przyjaźni z Bogiem , Matką Najświętszą, Świętymi
  • Wychowanie do odpowiedzialnej i bezinteresownej miłości do dzieci i siebie nawzajem

 

Copyright © 2020 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.