Ministranci

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza to młodzi chłopcy, którzy służą przy ołtarzu. Tak powierzchownie rozumiana jest funkcja ministranta i lektora w kościele. Jednak Liturgiczna Służba Ołtarza to coś więcej. To stała formacja młodych chłopców, ministrantów i lektorów, to wychowywanie ich, kształtowanie w nich dojrzałej wiary.

Ministrant to ten kto służy Bogu przy ołtarzu, pomagając kapłanowi w sprawowaniu sakramentów, nabożeństw. Dobry ministrant jednak czynić powinien coś więcej. Powinien służyć także człowiekowi, powinien świadczyć o swojej wierze poprzez przykład swojego życia, postępowania. Również lektor to taki człowiek, który nie tylko czyta słowo Boże w czasie liturgii ale przede wszystkim wypełnia je zawsze i wszędzie, w domu, w kościele, w szkole, na ulicy.


W naszej parafii ministrantem może zostać każdy chłopiec który przystępuje już do komunii świętej a więc od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lektorem zostają ci, którzy przynajmniej uczęszczają do starszych klas szkoły podstawowej i uczestniczyli w kursie lektorskim organizowanym w naszej parafii. Ważne są wspólne spotkania w czasie których chłopcy poznają się, uczą się poprawnego wykonywania swojej posługi, a także miło spędzają razem czas pod opieką księdza opiekuna. Ponad to wspólnie również spędzają wolny czas grając w szachy i warcaby, wyjeżdżając na wycieczki. Zachęcamy tych, którzy chcieliby wstąpić w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza aby stanęli przy ołtarzu Pana Jezusa

 

SPOTKANIA:

ministranci

czwartek godz. 17.30

Obecnie do LSO należą: Balawejder A., Dzień B.(ST), Dzień B.(MŁ), Fołta Jk., Jeżowski K., Lenar G., Lenar P., Michalik Jk., Rusinek A., Rusinek D., Słowik D., Szęk M., Szewczyk K. Szewczyk P., Tonia K., Trojnar Jk., Wrona B., Zardzewiały W.,

 

X przykazań ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Cenne uwagi dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Adoracje Triduum Sacrum

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ministranci

 

MINISTRANCI NA ADORACJI
GAĆ – 201
9

Wielki Piątek - Wielka Sobota

800830

Jakub Dziedzic - Jakub Świątek

830 – 900

Łukasz Brożbar – Marek Brożbar

900 – 930

Gracjan Lonc – Robert Dzień

930 – 1000

Bartek Długosz Bartek Szlęk

1000 – 1030

Jakub Fołta – Bartek Dzi

1030 – 1100

Dominik Szpiłyk – Jakub Rabuszko

1100 – 1130

Mateusz Jakielaszek – Karol Szewczyk

1130 – 1200

Mikołaj Puszkarz – Maksio Puszkarz

1200 – 1230

Jakub Dziedzic - Jakub Świątek

1230 – 1300

Łukasz Brożbar – Marek Brożbar

1300 – 1330

Gracjan Lonc – Robert Dzień

1330 – 1400

Bartek Długosz Bartek Szlęk

1400  – 1430

Mateusz Jakielaszek – Karol Szewczyk

1430 – 1500

Arek Balawejder – Gracjan Lonc

1500 – 1530

Dominik Szpiłyk – Jakub Rabuszko

1530  – 1600

Jakub Dziedzic - Jakub Świątek

1600 – 1630

Jakub Fołta – Bartek Dzi

1630 – 1700

Łukasz Brożbar – Marek Brożbar

1700 – 1730

Mikołaj Puszkarz – Maks Puszkarz

1730 – 1800

Bartek DługoszBartek Szlęk

1800 – 1830

Arek Balawejder – Jakub Rabuszko

1830 – 1900

Mateusz Jakielaszek – Karol Szewczyk

1900 – 1930

 

1930 – 2000

 

2000 – 2030

 

2030 – 2100

Gracjan Lonc – Robert Dzień

2100 – 2130

Jakub Fołta – Bartek Dzień

2130 – 2200

Dominik Szpiłyk – Jakub Rabuszko

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.