Oaza

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Oaza

Jesteśmy wspólnotą, która skupia w sobie ludzi młodych duchem i ciałem. Tym, co nas łączy jest serce otwarte na Pana Boga i drugiego człowieka. W tej wspólnocie uczymy się miłości do Pana Boga i Kościoła. Staramy się naśladować Chrystusa w Jego postawie Sługi i świadczyć o Nim w naszych środowiskach.

Spotykamy się w piątki gromadząc się na Eucharystii o godz. 1700, po której odbywają się nasze spotkania modlitewno – formacyjne. Mają one zawsze charakter otwarty i przeznaczone są dla całej wspólnoty i wszystkich zainteresowanych. Jednak prawdziwy rytm naszej pracy wyznaczają spotkania w małych grupach, prowadzonych przez animatorów. Podczas tych spotkań modlimy się, rozmawiamy, a przede wszystkim rozważamy i dzielimy się Słowem Bożym.

Copyright © 2020 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.