Ołtarz Wniebowzięcia NMP
Uroczystość odpustowa 2013
Uroczystość odpustowa 2014
Kościół w Gaci
Wieniec dożynkowy 2014

Aktualności

3 Adwentowa_A

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ogłoszenia parafialne

15 grudnia 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Bóg zapłać za podjęcie kolejki i przygotowanie świątyni. Na następny raz w sobotę o godz.: 900 proszeni są: Świątek Marzena, Świątek Elżbieta, Pacuła Cecylia, Babicka Barbara, Wiśniewska Irena.
 2. Na remont kościoła tj. ołtarza głównego – wpłynęły ofiary: R6 – 340,00 zł; Gać Nr158 – 200,00zł; Gać Nr437 – 200,00zł; Gać Nr160 – 100,00zł; Gać Nr 127 – 200,00zł; „Bóg zapłać za już i proszę jeszcze”.
 3. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie Zespołu Szkół w Gaci organizują akcję charytatywną dla 2 uczniów, którzy potrzebują pomocy finansowej na leczenie i rehabilitację. 
  15 i 22 grudnia będzie prowadzona sprzedaż ozdób choinkowych i kartek świątecznych. Dlatego zwracają się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe tej inicjatywy. Liczą na Wasze dobre serca i z góry dziękują.
 4. Przypominamy o przystąpieniu do sakramentu pojednania, nie odkładając go na ostatnią chwilę. Okazją niech będzie spowiedź parafialna, zaplanowana na czwartek w godz.: 1430 – 1730.
 5. Co roku trwa akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dla wielu Polaków to już niemal obyczaj. Wigilia bez świecy Caritas to prawie jak Wigilia bez opłatka czy choinki. Świeca Caritas nie jest jednak kolejnym bożonarodzeniowym gadżetem. Jej nabycie to coś więcej niż wyłącznie ozdobienie świątecznego stołu blaskiem świecy, bo jest to gest miłosierdzia wobec potrzebującego człowieka. Od początku inicjatywa ma na celu wsparcie najuboższych dzieci. Uzyskane środki służą również finansowaniu działalności  domów samotnej matki, ośrodków rehabilitacyjnych, świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin bezrobotnych, niepełnych czy ubogich. Część środków pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczonych jest na wsparcie prowadzonych przez Caritas placówek, które zajmują się dziećmi, na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach.
  Ceny świec od kilku lat się nie zmieniły. Nie zmienił się również ich kształt i kolor – są białe i widnieje na nich oczywiście logo Caritas. Co ciekawe, „życie” świecy Caritas nie kończy się wraz z końcem wieczerzy wigilijnej. Wiele osób po wigilii zanosi świeczki na groby bliskich – żeby wypaliły się do końca. Ich płomień na cmentarzach to wyraz pamięci i gest łączności z tymi, którzy już odeszli.
 6. Ruch Apostolstwa Młodzieży zaprasza na spotkanie grupy, która działa przy naszej parafii.

Na spotkaniach rozmawiamy na różne tematy związanie z wiarą i nie tylko. Jest czas na wspólną modlitwę, pracę z Pismem Świętym, wspólne śpiewy i zabawy. Czasem wyjeżdżamy na rekolekcje, koncerty i inne imprezy związane z życiem naszej diecezji. Staramy się przeżywać wiarę radośnie. Radością, jaką daje młodość.
Spotykamy się w każdy piątek po mszy świętej na plebanii u księdza proboszcza.2 Adwentowa_A

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ogłoszenia parafialne

8 grudnia 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Bóg zapłać za podjęcie kolejki i przygotowanie świątyni. Na następny raz w sobotę o godz.: 900 proszeni są: Owsiak Dorota, Fołta Elżbieta, Suchecka Zofia, Zubrzycka Urszula, Ryznar Agata.
 2. Na remont kościoła tj. ołtarza głównego – wpłynęła ofiara: Gać Nr 143 – 200,00zł. „Bóg zapłać za już i proszę jeszcze”.
  Wspomnę, że została wykonana pełna konserwacja: struktury ołtarza wraz z wszystkimi rzeźbami; snycerki ołtarza i obrazu olejnego przedstawiającego Wniebowzięcie Matki Boskiej. Wykonano nowe złocenia i srebrzenia.  Komisja Konserwatorska nie wnosiła uwag względem wykonanych prac.
  Dodam: Wypłaciłem ze środków z Parafialnego Konta Bankowego kwotę 88.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) – a wartość tej usługi tzn.: konserwacja ołtarza głównego to 122.000,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące złotych). Do tego należałoby dodać też kwotę należną za konserwację polichromii ścian za ołtarzem. I wybacz – wielce czcigodny bracie i siostro, – ale zadam ci pytanie, czy będziesz mógł spokojnie wyciągnąć rękę po biały opłatek i świętować Boże Narodzenie - podczas gdy z twojej opieszałości ktoś (kilka osób) nie otrzymało wynagrodzenia za swoją pracę a ty przecież nie należysz do najuboższych ale kolejny raz wstrzymałeś się przed złożeniem ofiary.
 3. Przeżywamy dziś drugą niedzielę Adwentu. Spróbujmy także znaleźć czas na uczestnictwo w Mszach św. roratnich, które są celebrowane w naszym kościele codziennie o godz. 1700.
 4. W tym roku siostry nie będą roznosić opłatków po domach. Prosimy, aby zaopatrywać się w opłatki u sióstr – w Domu Parafialnym przy kościele – przed i po Mszach Świętych.  Opłatki te zostały przez księdza pobłogosławione a Ofiara złożona przy tej okazji, jest wynagrodzeniem za pracę sióstr w Parafii.
 5. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie Zespołu Szkół w Gaci organizują akcję charytatywną dla 2 uczniów, którzy potrzebują pomocy finansowej na leczenie i rehabilitację. 
  Akcja charytatywna będzie przeprowadzana 15 i 22 grudnia i będzie polegała na sprzedaży ozdób choinkowych i kartek świątecznych tutaj na placu przykościelnym.
 6. Ruch Apostolstwa Młodzieży zwraca się z prośbą:
  Droga Młodzieży!
  Zapraszam Was na spotkanie grupy Ruchu Apostolstwa Młodzieży, która działa przy naszej parafii. Jest to grupa młodzieżowa, w której formacja ma na celu przygotowanie młodych do dojrzałego życia przepełnionego wiarą, doprowadzenie do dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej.

  Na naszych spotkaniach rozmawiamy na różne tematy związanie z wiarą i nie tylko. Jest czas na wspólną modlitwę, pracę z Pismem Świętym, wspólne śpiewy i zabawy. Czasem wyjeżdżamy na rekolekcje, koncerty i inne imprezy związane z życiem naszej diecezji. Staramy się przeżywać wiarę radośnie. Radością, jaką daje młodość. Dzielimy się nawzajem tym, co każdy ma w sobie cennego. Jeżeli w Twoim życiu nie ma pasji i uśmiechu. Jeśli czujesz, że w Twojej wierze czegoś Ci brakuje - przyjdź!

  Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych młodych, począwszy od gimnazjum. Spotykamy się w każdy piątek po mszy świętej na plebanii u księdza proboszcza.
 7. INTENCJE

Ksiądz Proboszcz

Ksiądz Prałat

ND08– …………
1030 –  za parafian;                    
1500 –  Cd. gregorianki +Krzysztof;

PN09 – j.w.;
WT10 – j.w.;
ŚR11 – j.w.;
CZ12 – j.w.;

PT13 – j.w.;
SB14 – j.w.;
ND15   730 –  za parafian;

………………….
1500 –   j.w.;

N  730 – +Kazimierz Dzień; 
………………

P – W intencji ks.Wiesława;
W
– + Józef Cieśla;
Ś –
+ Józef Cieśla;
C – + Józef Cieśla;

P – + Józef Cieśla;
S + +Weronikę, Katarzynę i Franciszka

N – ………………………
1030 ++Edwarda, Michała, Zofię i Czesława Bar;
………………………;

1 Adwentowa_A

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ogłoszenia parafialne

1 grudnia 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Bóg zapłać za podjęcie kolejki i przygotowanie świątyni. Na następny raz w sobotę o godz.: 900 proszeni są: Owsiak Dorota, Fołta Elżbieta, Miara Marta, Miara Maria, Sowa Halina.
 2. Na remont kościoła tj. ołtarza głównego – wpłynęły ofiary: Siostry Służebniczki – 200,00zł; Gać Nr 329 200,00zł; Wyczarscy Gać Nr 336 – 200,00zł; Gać Nr 20A – 200,00zł; Zając Zbigniew Gać Nr 435 – 200,00zł; Gać Nr 338 – 100,00zł;
  „Bóg zapłać” za już i proszę o jeszcze.
 3. W tym roku siostry nie będą roznosić opłatków po domach. Prosimy, aby zaopatrywać się w opłatki u sióstr – w Domu Parafialnym przy kościele – przed i po Mszach Świętych, od pierwszej niedzieli adwentowej.  Opłatki te zostaną przez księdza pobłogosławione a Ofiara złożona przy tej okazji, jest wynagrodzeniem za pracę sióstr w Parafii.
 4. W Uroczystość Chrystusa Króla nasz arcybiskup Józef Michalik wystosował zaproszenie do szczególnej modlitwy za Kapłanów i Kościół. Módlmy się z Maryją do Jezusa, ufni w pomoc do zwyciężania własnych słabości, do pokonywania wszelkiego rodzaju zła, nienawiści i grzechu w każdym ludzkim sercu. Niepokalana zwycięży!
 5. Dziś pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Przebiegał będzie pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”.
 6. Zapraszam do uczestnictwa w roratach, adwentowych Mszach Świętych, które w naszym kościele będą codziennie o godz. 1700. Zapraszamy do udziału w nich, w miarę możliwości, całymi rodzinami, z zapalonymi lampionami, które niech będą znakiem naszego oczekiwania i wychodzenia na drogę, aby przywitać Tego, który ma przyjść.
  Dziś też rozpoczyna się dwudziesta ogólnopolska kampania „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W tym roku jest ona realizowana pod hasłem: Rozjaśnij dzieciom przyszłość!
  Świece będą rozprowadzane w parafiach od pierwszej niedzieli Adwentu. Dochód z dystrybucji świec zostanie przeznaczony na działania Caritas diecezjalnej, zwłaszcza na organizację kolonii dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 7. W tym tygodniu – poniedziałek, wtorek, środa – spotkania dla młodzieży gimnazjalnej w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania według ustalonego harmonogramu.
 8. W pierwszy czwartek miesiąca, 5 grudnia, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 1630, aby dziękować Bogu za ten dar i modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Tegoż też dnia św. Mikołaj spotka się z dziećmi z naszej parafii po Mszy Świętej, czyli około godz. 1730. Następnego dnia przypada pierwszy piątek miesiąca. Do południa odwiedziny u chorych i seniorów. Nie zapomnijmy o spowiedzi i Komunii św. wynagradzającej. Księża będą oczekiwać w konfesjonałach. Tego dnia przypada tradycyjne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, który zasłynął szczególną miłością do potrzebujących. Przynajmniej w tym przedświątecznym czasie spróbujmy go naśladować w trosce o potrzebujących. W pierwszą sobotę miesiąca w szczególny sposób zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Maryi.
 9. W dniach 23-30 kwietnia 2014 roku organizowana jest Pielgrzymka na kanonizację bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXXIII. Serdecznie zapraszamy! Informacje o pielgrzymce – w zakładce na stronie parafialnej i Archidiecezji Przemyskiej.
 10. Dyrektor Zespołu Szkół w Gaci we współpracy z Centrum języków obcych zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy – prawdopodobny termin to grudzień. Jest to kurs skierowany dla osób od 18-64 roku życia, pracujących, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych. Jest to kurs w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji mieszkańców małych miejscowości województwa podkarpackiego” współfinansowany przez Unię Europejską.
  Absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który będzie dobrze widziany starając się o pracę.
  Zgłoszenia są przyjmowane w Sekretariacie Zespołu Szkół w Gaci.
 11. INTENCJE

Ksiądz Proboszcz

Ksiądz Prałat

ND01   730 Cd. gregorianki;

………………….
1500 –  za parafian;

PN02 – Cd. gregorianki;
WT03 – Gregorianka +Krzysztof;
ŚR04 – Cd. gregorianki;
CZ05 – Cd. gregorianki;

PT06 – Cd. gregorianki;
SB07 – Cd. gregorianki;
ND08– …………
1030 –  za parafian;                    
1500 –  Cd. gregorianki;

N – ………………………
1030 O szczęśliwą operację;
………………………;

P – + Józef Cieśla – od rodziny;
W
– + Józef Cieśla – od s.Kazimierza;
Ś –
+ Józef Cieśla – od c.Grażyny;
C – +Stanisław Szlęk;

P – +Kazimierz Dzień;
S + Józef Cieśla – od byłej załogi ceramiki budowlanej;

N  730 – +Kazimierz Dzień;  
………………

………………

34 Niedziela zwykła_C

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ogłoszenia parafialne

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                         24 listopada 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Bóg zapłać za podjęcie kolejki i przygotowanie świątyni. Na następny raz w sobotę o godz.: 900 proszeni są: Anna Piejko, Dorota Owsiak, Elżbieta Fołta, Katarzyna Puczkowska, Małgorzata Marszał.
 2. Na remont kościoła tj. ołtarza głównego – wpłynęły ofiary: R8p.Wacław – 380,00 zł; Sabina i Wacław Zardzewiały Nr 285A – 200,00zł ; Bącalowie Gać Nr 591 – 200,00zł; Paweł Brożbar Gać Nr 525 – 300,00zł; Helena Ulman – 100,00 zł; Stanisław Babiarz – 100,00zł. „Bóg zapłać” za już i proszę o jeszcze.
 3. Dziś w Watykanie pod przewodnictwem papieża odbywa się uroczyste zakończenie Roku Wiary. Przez ten rok pochylaliśmy się nad nauczaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego, medytowaliśmy nad prawdami zawartymi w naszym – wyznaniu wiary. Przede wszystkim jednak prosiliśmy Chrystusa, aby przymnożył nam wiary, tak aby były owoce tego Roku w całym Kościele, w naszej parafii i w sercu każdego z nas.
 4. W sobotę, 30 listopada, obchodzimy święto Świętego Andrzeja Apostoła, jednego z pierwszych uczniów Pana Jezusa. Jest to również czas tak zwanych andrzejkowych zabaw. Bardzo proszę o zachowanie roztropności, zwłaszcza tam, gdzie zabawa kolidowałaby z wiarą. Wiara we wróżby, horoskopy i zabobony jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem.
 5. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
 6. W tym roku siostry nie będą roznosić opłatków po domach. Prosimy, aby zaopatrywać się w opłatki u sióstr – w Domu Parafialnym przy kościele – przed i po Mszach Świętych, od pierwszej niedzieli adwentowej.  Opłatki te zostaną przez księdza pobłogosławione a Ofiara złożona przy tej okazji, jest wynagrodzeniem za pracę sióstr w Parafii – „Bóg zapłać”.
 7. Dyrektor Zespołu Szkół w Gaci we współpracy z Centrum języków obcych zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy – prawdopodobny termin to grudzień. Jest to kurs skierowany dla osób od 18-64 roku życia, pracujących (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych.
  Jest to kurs w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji mieszkańców małych miejscowości województwa podkarpackiego” współfinansowany przez Unię Europejską.
  Absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który będzie dobrze widziany starając się o pracę.
  Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Zespołu Szkół w Gaci (do końca listopada).

33 Niedziela zwykła_C

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ogłoszenia parafialne

17 listopada 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Bóg zapłać za podjęcie kolejki i przygotowanie świątyni. Na następny raz w sobotę o godz.: 900 proszeni są: Janina Fołta, Janina Ogryzek, Halina Balawejder, Sylwia Puszkarz, Anna Piejko.
 2. Na remont kościoła tj. ołtarza głównego – wpłynęły ofiary: Zofia Szpiłyk Gać Nr 477 – 100,00zł; Gać Nr 389 – 200,00zł; Gać Nr 147 – 200,00zł; Gać Nr 593 – 100,00zł; Gać Nr 507 – 200,00zł; Jadwiga i Lucjan Kuźniar Gać Nr 207A – 400,00zł; R8 – 950,00zł; „Bóg zapłać za już i proszę o jeszcze”. Jutro, tj. w poniedziałek 18.XI.2013 r., będą rozbierane rusztowania. Potrzebni są ochotnicy, aby dopomóc i uporządkować.
 3. Z wolna zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 24 listopada, to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, niedziela kończąca Rok Wiary. Po Mszy świętej popołudniowej na spotkanie zapraszają czciciele Serc Batki Bożej i Pana Jezusa.
 4. INTENCJE
  Ksiądz Proboszcz Ksiądz Prałat

  ND17  ………………….

  1030 Cd. gregorianki;
  1500 –  za parafian;

  PN18 – Cd. gregorianki;
  WT19 – Cd. gregorianki;
  ŚR20 – Cd. gregorianki;
  CZ21 – Cd. gregorianki;

  PT22 – Cd. gregorianki;
  SB23 – Cd. gregorianki;
  ND24  730 – …………
  1030 Dziękczynna wraz z prośbą o bł. dla Orkiestrantów OSP Gać.
  1500 –  Cd. gregorianki;

  N   730 – +Jadwiga Dyrkacz;
  ………………………;
  ………………………;

  P – +Annę Szylar;
  W
  – +Annę Szylar;
  Ś –
  +Stanisław Ryznar;
  C – +Stanisław Ryznar;

  P – +Stanisław Ryznar;
  S +Marię Wyczarski;

  N  730 – Wg. osobistej intencji;
  1030 – Za zmarłych muzyków Orkiestry OSP Gać.  
  ………………………;

 5. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pomocy dla ofiar tajfunu na Filipinach

„W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka o modlitwę i pomoc dla ofiar tajfunu Haiynan, zachęcam do wyrażenia solidarności z poszkodowanymi na Filipinach. Skutki tragedii są ogromne, prawie 10 milionów mieszkańców wymaga natychmiastowej pomocy, a wielu z nich elementarnych środków, niezbędnych do przeżycia.

Gorąco zachęcam, aby niedziela 17 listopada 2013 r. stała się dniem ogólnopolskiej modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin. Konkretne wsparcie postarajmy się wyrazić poprzez zbiórkę do puszek w naszych świątyniach.

Działania Caritas Polska można także wesprzeć wysyłając SMS charytatywny na numer 72052 z hasłem: POMAGAM.

Wyrażam wdzięczność za każdy gest miłosierdzia wobec cierpiących i wsparcie w duchu chrześcijańskiej solidarności.

Przesyłam braterskie pozdrowienie w Chrystusie”

+Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

32 Niedziela zwykła_C

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Ogłoszenia parafialne

10 listopada 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Bóg zapłać za podjęcie kolejki i przygotowanie świątyni. Na następny raz w sobotę o godz.: 900 proszeni są:  Zofia Pajęcka, Agata Zywer, Janina Szlęk, Zofia Zając, Bożena Stańko.
 2. Na remont kościoła tj. ołtarza głównego – wpłynęły ofiary: Markowa – 200,00zł; Helena i Aleksander Dzień z Markowej – 200,00zł;  bezimienna, ale znana – 500,00zł; Gać Nr 344 – 200,00zł; Gać Nr 261 – 200,00zł; Gać Nr 47 – 150,00zł;
  „Bóg zapłać” za już i proszę o jeszcze.
 3. Jutro, 11 listopada – nasze Narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Niech nie braknie modlitewnej pamięci o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny.
 4. W listopadzie tradycyjnie pamiętamy o modlitwie za zmarłych. Stosunek do zmarłych jest wyrazem naszej duchowej kultury. Chrześcijańska wiara nakazuje nam coś więcej niż dbałość o rodzinne groby czy bezimienne mogiły. Wierzymy, że zmarli sami pomóc sobie już nie mogą. Pamiętajmy o nich nie tylko w listopadzie. Polecając ich Bożemu miłosierdziu, miejmy na uwadze, że kiedyś sami będziemy w podobnej potrzebie.
Copyright © 2020 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.