Sakramenty święte są to znaki widzialne, przez które Jezus Chrystus daje łaskę jednoczącą człowieka z Bogiem.

Sakrament, to widzialny znak łaski niewidzialnej.

Sakrament kapłaństwa

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Sakramenty

Kapłaństwo

 

Dwa sakramenty: święcenia (kapłaństwo) i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego.

Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa "karmili Kościół słowem i łaską Bożą". Z kolei "osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu".

Kapłaństwo ma charakter służebny. "Urząd... który Pan powierzył pasterzom ludu swego, jest prawdziwą służbą". Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zależy całkowicie od Chrystusa i Jego jedynego kapłaństwa; zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Sakrament święceń przekazuje świętą władzę, która jest jedynie władzą Chrystusa. Wykonywanie tej władzy powinno więc stosować się do wzoru Chrystusa, który z miłości uczynił się ostatnim i stał się sługą wszystkich. "Słusznie więc nazwał Pan opiekę nad owieczkami dowodem miłości względem Niego".

Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny.

Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom (viris) ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały starannie rozeznane. Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej.

 

„Dekalog” pomocy kapłanom

1. Przeczytajmy papieski List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego i podejmijmy nad nim refleksję.
2. W pierwszy czwartek miesiąca zachęcajmy się do uczestnictwa we Mszy św. o uświęcenie wszystkich kapłanów.
3. W czwartek udajmy się na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w dziękczynieniu za dar i tajemnicę kapłaństwa oraz w ufnym błaganiu o uświęcenie wszystkich kapłanów.
4. W piątek odprawmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej za kapłanów lub odmówmy Litanię do Przenajdroższej Krwi Chrystusa Pana lub Litanię do Przenajświętszego Serca Pana Jezusa w ich intencji.
5. W sobotę ofiarujmy za księży jedną tajemnicę Różańca św.
6. Poprośmy księdza o błogosławieństwo, gdziekolwiek go spotkamy.
7. Pamiętajmy o kapłańskich duszach w czyśćcu cierpiących.
8. Ofiarujmy swoje cierpienia w intencji uświęcenia wszystkich kapłanów.
9.  Jako zadośćuczynienie za grzechy popełniane przez kapłanów i uzyskanie dla nich łaski nawrócenia, wyzwolenia z notorycznych grzechów, podejmijmy post, abstynencję lub inną formę umartwienia za kapłanów w każdą środę.
10. Z uwagi na szkody wyrządzone urzędowi kapłańskiemu przez oszczerstwa, krytykanctwo, plotki, uczyńmy postanowienie zaniechania wszystkich krytycznych, niemiłych i potępiających wypowiedzi na temat księży, a także nigdy nie powtarzajmy szkodliwych uwag, anegdot lub plotek dotyczących księży, ich grzechów i wad.

Sakrament chorych

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Sakramenty

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku: osobiście lub telefonicznie zgłosić do kancelarii ub zakrystii nazwisko i imię, podać dokładne dane chorego (adres, wiek);
zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy stała (raz w miesiącu).

Sakrament małżeństwa

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Sakramenty

 

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"
(KPK, kan. 1055, § 1).

 

Narzeczeni zgłaszają się na zapowiedzi przedślubne do kancelarii parafialnej nie póżniej niż na trzy miesiące przed zaplanowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa w parafii stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Sakrament pokuty

X.Proboszcz, Utworzono: . Opublikowano w Sakramenty

"Wieczorem owego pierwszego dnia... przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzeki (do Apostołów): "Uweźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 19. 22-23).

Z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać w naszym kościele ½ godziny przed każdą Mszą świętą w niedzielę i w dni powszednie.

Copyright © 2020 Parafia Wniebowzięcia NMP w Gaci. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.